:Отминал:Обучения за ефективна работа на НПО с доброволци

Най-голямата платформа за доброволчество в България TimeHeroes.org организира обучения на неправителствени организации и неформални групи за ефективна работа с доброволци.

Обученията покриват областите от работата с доброволци, които бяха откроени като най-ключови и същевременно най-проблемни в рамките на обширно допитване до над 250 НПО, което TimeHeroes проведе през 2015 г. Сред засегнатите теми ще бъдат създаването на смислени доброволчески роли и успешни обяви за доброволци; подбор, мотивация и дългосрочна ангажираност на доброволци; добри практики и възможни решения за най-често срещаните проблеми в работата с доброволци.

Участниците в обучението ще получат Наръчник за ефективна работа с доброволци, създаден от TimeHeroes на основата на картината от дълбочинните интервюта, проведени с български НПО.

КОГА

Пловдив – 22 февруари, 9 ч.

Бургас – 23 февруари, 14 ч.

Варна – 25 февруари, 9 ч.

КАНДИДАТСТВАНЕ

Моля, попълнете формуляра.

ЗАЩО

Чрез обученията на НПО и разпространението на Наръчника TimeHeroes цели да насърчи повече български организации и групи да включват доброволци в работата и каузите си по смислен и ефективен начин. Това е от ключово значение за развитието на доброволческата култура в страната, а в дългосрочен план – за укрепването на гражданското общество.

ОРГАНИЗАТОР

TimeHeroes.org е най-голямата платформа за доброволчество в България. Платформата свързва хората, които искат да помагат, с каузите, които имат нужда от подкрепа. TimeHeroes е единственото място, което публикува информация за всички актуални доброволчески инициативи в страната и е основният, и често единствен, източник на доброволци за българските неправителствени организации.

Към края на 2015 година на TimeHeroes.org са публикувани над 900 инициативи, получили помощ от над 20 000 доброволци в 110 населени места в България.

През 2015 г. TimeHeroes проведе 50 дълбочинни интервюта и получи над 200 попълнени онлайн анкети за опита на български неправителствени организации и неформални групи в работата им с доброволци. Това е първият в България обстоен анализ на състоянието на доброволческата екосистема, както и на добрите практики в сферата.

Обученията на тема „Ефективна работа с доброволци“ са организирани по проект “Систематизиране на опита за работа с доброволци и повишаване на капацитета на НПО”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. www.ngogrants.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация “Герои на времето” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа

на неправителствени организации в България.

Публикувано от:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.