•Отминал•Младежки обмен „Be The Change Stop Climate Change“ в Паралимни, Кипър 24 – 31 октомври

Фондация „Звезден старт на таланти“ като изпращаща организация предлага младежки обмен „Be The Change Stop Climate Change“ в Паралимни, Кипър, финансиран по програма Еразъм+.

Младежкият обмен ще бъде през периода 24/10/2016 – 31/10/2016 и ще пътуват от България 5 младежи на възраст от 18 -30 години

Участващи държави: България, Белгия, Кипър, Гърция, Италия, Малта, Румъния, Полша

Повече информация за проекта:
Project Description:
Climate change is a factor that affects all of us and is affected by all of us. It is important that we understand what it is and how we influence these changes. Creating awareness of climate change and exchanging good practices between youth of different countries allows us to learn from each other and also make the changes needed to help our planet survive the impact of humans. The idea is to create greater awareness of the problems and the causes of these problems and to give youth the knowledge to make the correct changes to reduce the human impact on climate change.
Through gaining this knowledge the young people can share these good practices with their peers in their countries and help make a difference. The main issues that will be address are human factors that influence climate change and how we can make small changes in our lives that can make a big difference. We aim to increase awareness and knowledge of the problems regarding climate change and environmental conservation and will try to get young people more involved in the conservation of our planet.

По проекта се поемат следните разходи:
-100 % от настаняване и храна;
-100% от транспортните разходи до лимита за транспорт от 170 евро.
/Транспортните разходи се възстановяват: 50% след представяне на оригиналните билети и бордни карти на посрещащата организация и 50% след получаване на окончателното плащане от Националната агенция след представяне на окончателния доклад./

Има административна такса участие, която е по 60 евро на участник.
/Таксата се използва за администриране дейността на фондацията по подготовка, реализиране и последващи дейности по проекта, както и за изпълнение на всички задължения на изпращащата организация, съобразно ръководството на програмата „Еразъм +“./

Който проявява интерес, моля в срок до 20.08.2016 да изпрати СВ + снимка на английски или български език на имейл: YouthExchange@zst-bg.org

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.