:Отминало:Oбучение “Управление на проекти, финансов мениджмънт и отчитане”

От 12 до 14 септември 2016 г., Международен Алианц за Развитие организира обучение “Управление на проекти, финансов мениджмънт и отчитане” в рамките на проект “CooperActive” II, програма Erasmus+ на Европейската Комисия.

Срок за заявления за участие: 31.08.2016

В обучението могат да участват:

  • Представители на НПО, които имат текущи проекти по програмитеErasmus+ и Европа за гражданите.
  • Представители на НПО, на които им предстои да реализират проекти по програмите.

Основните теми на обучението са свързани с:

  • Проектен цикъл
  • Планиране и администриране на дейностите
  • Достигане до целевата група
  • Управление на ресурси – материални, технически и човешки
  • Управление и отчитане на дейностите (съдържателен отчет)
  • Управление и отчитане на финансовите ресурси (финансов отчет)
  • Споделяне на добри практики

Желаещите да вземат участие в обучението е необходимо да изпратят в срок до 31.08.2016 попълнен формуляр за кандидатстване наoffice@idanetwork.eu със заглавие на писмото „Обучение – Управление на проекти”.

Обучението ще се проведе в град София, хотел Адриа. Всички разходи свързани с настаняване, логистика и материали ще бъдат обезпечени от бюджета на проекта. Всеки от участниците ще получи материали и CD информация – наръчник „Управление на НПО и проектен цикъл“.

Повече информация на: office@idanetwork.eu или  0887 584 054

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.