Конкурс Техностарт 2 – Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България

Министерство на икономиката обявява Национален конкурс Техностарт за стимулиране на млади предприемачи за разработване на бизнес идеи.

Конкурсът е ориентиран към студенти, хора с висше образование: бакалавър или магистър и докторанти, с цел подпомагането им да започнат собствен бизнес като им се предоставя безвъзмездна финансова помощ за създаване на технологични фирми. Целта и да се насърчат младите хора с иновативни и жизнеспособни идеи, да реализират тези идеи и да се промотират успехите им.

coin В рамките на проекта се предоставя безвъзмездна финансова помощ в размер на 90% от общия размер на финансиране или до 19 800 лева за всеки одобрен бизнес план. Процентът на съфинансиране е 10% или до 2  200 лева.

clock-1 Крайният срок за кандидатстване и подаване на документите е до 17.10.2016 г., включително.

download-1 Оперативно ръководство за 2016 г. 

cursor Повече информация за конкурсът може да намерите тук.