Краткосрочен ЕДС проект за 3 месеца в Македония от ноември

Читалище „Братство 1869” реализира съвместен проект с младежкото сдружение „Инфо фронт – Прилеп” от Р. Македония по ЕДС на програма „Еразъм+” с наименование „Info to youth”. Проектът е съфинансиран от Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.

calendar Период на провеждане: 01.11.2016 – 31.01.2017 г.

placeholder-1 Място на провеждане: гр. Прилеп, Р. Македония

notification-1 Изисквания към кандидатите: Доброволецът трябва да е на възраст от 18 до 30 години.

checked Основните дейности в рамките на ЕДС ще са свързани с подпомагането на организацията и екипа в ежедневни дейности, като:
– работа в офис
– участие в езиков курс по македонски език;
– работа по списанието MYG, издавано от организацията;
– разработване на нови проекти;
– участие в срещи и дискусии с младежи от гр. Прилеп
– включване в уроци по Photoshop, уроци по китара и др.;
– представяне на програма „Еразъм +” и Европейската доброволческа служба в училищата и университетите в Прилеп;
– участие в работилници за творческо писане;
– срещи с потенциални доброволци
– подпомагане дейността на Кариерен център и предоставяне на информация на гражданите;

coin Проектът покрива всички разходи на доброволеца – храна и джобни пари в размер на 150 евро, пътните разходи от и до Прилеп, разходи за настаняване, карта за мобилен телефон и езиков курс по време на проекта.

clock-1Краен срок за кандидатстване: 21 септември 2016 г.

email-1 За да кандидатствате, изпратете свое CV на chitalishte@bratstvokn.org.

phone За повече информация: тел.: 078/52-91-95; 078/52-63-95