Национална покана за проектни предложения по Еразъм+

Центърът за развитие на човешките ресурси в качеството си на официалната оторизирана институция от Европейската комисия и националните власти за програма Еразъм+ обява национална покана за подаване на предложения за проекти по ключови дейности:

  1. „Образователна мобилност за граждани“ – Проекти за мобилност на младежи и младежки работници
  2. „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” – децентрализиране дейност „Стратегически партньорства“ – Проекти за „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“ в областта на младежта
  3. „Подкрепа за реформиране на политиките” – Проекти за „Структурен диалог – срещи между млади хора и отговорните за младежката политика”

clock-1 Крайният срок за подаване на проектни предложения по трите ключови дейности е 4 окомври 2016 г. до 13.00 ч. българско време.

cursor Пълна информация относно изискванията към кандидатите, проектните предложения, начина за подаване на предложенията, оценката, финансирането и друга полезна информация, може да намерите в следните покани: