Обмен в Румъния, 22.09 – 01.10.2016

ТЪРСИЯТ се участници за обмен

placeholder-1 Румъния

calendar 22.09 – 01.10.2016

Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие“ търси

5 участника + 1 лидер на групата на възраст 14-25 години.

Всички разходи /храна и настаняване, пътни/ се покриват по проекта финансиран от програма Еразъм+. Обучението ще се проведе в Милковень, Румъния.
email-1 За допълнителна информация ни пишете на office@foccen.org