Обмен за доброволчеството в Хърватска през октомври

Младежки обмен „Volunteerism brings us together“
calendar Период на провеждане: 10.10.2016. – 19.10.2016.
placeholder-1 Място на провеждане: Šibenik/ Хърватия
Профил на участниците: 6-ма на възраст 18-30 г.

Настаняването, храната и пътните разходи Ви се покриват на 100%!

checked Цели на проекта:
– Общата цел на проекта: насърчаване на доброволчеството сред младите
– Специфични цели на проекта: информиране на младите хора за възможностите за доброволческа дейност в ЕС, обмен на знания и опит с други участници в проекта, на добри практики, както и насърчаване на активна доброволческа дейност.

notification-1 За да кандидатствате изпратете кратка автобиография и мотивация на: united.young.citizens@gmail.com , със заглавие „Volunteerism brings us together“

С предимство са хора с опит в доброволчеството!

clock-1 Краен срок за кандидатстване: 15.09.2016 г.

email-1 За контакт и въпроси: united.young.citizens@gmail.com