Обмен за миграцията в Португалия

Си Ви Ес България  предлага младежки обмен „To be on the other side“, насочен към проблемите на миграцията в Европа.

placeholder-1 Място на провеждане: Португалия

calendar Период на провеждане: 9 – 20 ноември 2016г.

Младежкият обмен “Да бъдеш от другата страна“ ще се занимае с темата за бежанците от Сирия, принудени да мигрират поради гражданската война, която се води там от 2011 г. Посредством методите на театъра, участниците ще се поставят на мястото на хората „от другата страна“, ще дебатират и ще се учат!

Обменът се организира от португалските ни партньори RotaJoven  и има за цел да събере Учасниците ще бъдат представители на 8 държави: Португалия, България, Турция, Гърция, Италия, Германия, Унгария и Полша.

checked Изисквания към участниците за участие в обмена: младежи между 16 и 25 години с интерес към темата за миграциите от Близкия изток към Европа. Участниците ще трябва да подготвят презентация по темата какви са нагласите в обществото в България към бежанците, която да представят по време на младежкия обмен.

Разходи?

coin Настаняването, храната и работните материали се поемат от организаторите. 100% от пътните разходи до мястото, където ще се провежда обмена и обратно ще бъдат възстановени до максималната сума, посочена от ЕС за отделните страни след края на проекта. За България тази сума възлиза на 270 евро.

clock-1 Краен срок за кандидатстване: 25 септември 2016г.

email-1 За да кандидатствате, попълнете формуляра за участие  и го изпратете на мейл: placement@cvs-bg.org

cursorПовече информация относно обявата може да намерите тук.