Обучение-семинар „Културата, медията, религията и националната идентичност в младежката работа“ в Сърбия

Си Ви Ес-България търси 2-ма участници, които да изпрати на обучение-семинар „Културата, медията, религията и националната идентичност в младежката работа“.

placeholder-1 Място на провеждане: Таванкут, Сърбия

calendar Период на провеждане – 1 – 10 ноември 2016 г.

info Основните теми на обучението ще са:

  • Социалното изключване на младите, безработицата и национализмът; индивидуална и колективна идентичност;
  •  Ролята на институциите във включването/изключването чрез тяхното влияние върху идентичността на младите хора;
  • Балканска митология; балканските стереотипи и как да ги използваме творчески;
  • Включване, денационализация и социална сплотеност чрез творчество и изкуство;
  • Еразъм+, обучение и признаване на неформалното обучение;
  • Youthpass.

clock-1 Краен срок за кандидатстване: 30 септември 2016 г.

email-1 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма и я изпратете на volunteers@cvs-bg.org

ВАЖНО:

Това обучение ще бъде последвано от два свързани с него младежки обмена. При подбора на участници в обучението, ще дадем предимство на тези, които имат желание да са лидери на един от тези обмени. Моля, уточнете в имейла, който изпратите до нас, в кой от двата младежки обмена, описани по-долу бихте  искали да се включите:

  1.  Младежки обмен, който ще се проведе в Сърбия от 13.03.2017 до 23.03.2017, с участници от Косово, Германия, България, Македония и Гърция.
  2.  Младежки обмен, който ще се проведе в Косово от 05.08.2017 до 15.08.2017, отново с участници от Косово, Германия, България, Македония и Гърция.

cursor Повече информация за тази възможност може да намерите тук.