Покана за участие в Национална младежка конференция „Медии – автентичност и реалност”

Националната младежка конференция ще запознае млади хора от цялата страна с ролята на медиите в демократичния живот и техните възможности за участие.

placeholder-1 Място на провеждане: гр. София

calendar Дата: 19 октомври 2016 г.

Организатори: Дружество за ООН в България в партньорство с Асоциация за подпомагане на академичната общност, Младежкия съвет към Американското посолство, Национален младежки форум и Министерство на младежта и спорта

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Националната младежка конференция цели да Организаторите са си поставили за цел да съберат на едно място 100 активни младежи заедно с представители на медиите в България. По време на срещата ще има дискусии и модерация, която да насочва вниманието на участниците как могат да постигат качество и истинност на информацията, която получават. За целта ще бъде направено:

  • представяне на теория по зададената тема от академичната среда и развитие на фактологична картина в младите хора
  • представяне на традиционни медии, техния професионализъм, както и практическа работа с аудиторията как по – лесно да се ориентира по отношение на фактологията при поднасяне на данните
  • представяне на новите медии, техния професионализъм, както и практическа работа с аудиторията как по – лесно да се ориентира по отношение на фактологията при поднасяне на данните
  • представяне на нови инструменти – Twitter и др.

 checked Участници в Национална младежка конференция могат да бъдат млади хора на възраст между 16 и 29 години, които са:

  • председатели, заместници или други политически отговорни лица, работещи в младежката сфера (младежки неправителствени организации, младежки политически организации, неформални обединения на млади хора, студентски и ученически съвети, и др.)
  • представители на младежки организации, отговорни за развитието на административната дейност на организациите.
  • Младежки работници, докторанти, студенти и ученици.
  • Млади журналисти

clock-1 Срок за кандидатстване: до 17:00 часа на 30 септември (петък) 2016 г.

email-1 За да кандидатствате, попълнете онлайн-формуляра.

coin Разходите за настаняване, храна и работни материали са за сметка на организаторите! Разходите за пътни в едната посока са за сметка на организаторите!

Селекцията на участниците: одобрените за участие представители ще бъдат уведомени по мейл след 3-ти октомври 2016 г.

cursor Повече информация за Национална младежка конференция може да намерите тук.