3 дни до крайния срок на Rinker’s Challenge

Чувал ли си за Rinker’s Challenge?

Не си?! Нека ти разкажа…

Какво?

Rinker’s Challenge е обучителна програма за стартиращи предприемачи  на Център „Ринкър“ към Фондация BCause (доскоро „Помощ за благотворителността в България“).

Rinker’s Challenge предлага уникална възможност на стартиращите предпремачи да преминат през структурирана система от обучения, да получат персонални съвети от водещи професионалисти и предприемачи във всички сфери на бизнеса, и да получат стартово финансиране на бизнес проекта си.

За кого?

  • Хора, които имат идеи и са готови да поемат рискове.
  • Хора, които знаят, че за да успееш, трябва здраво да работиш.
  • Хора, които не само искат да вземат парите, но търсят знанието как да ги умножат.

Ако искате да стартирате социално предприятие – Rinker’s Challenge е Вашата програма.

clock-1 Срок за кандидатстване:

Конкурсът за участие в програмата е отворен
до 26 септември 2016.

Селекцията ще бъде направена до 24 октомври 2016.
Разгледайте календара на програмата.

Какво ще спечелите?

Дванадесетте най-добри предприемачи ще се включат в обучителна програма, по време на която ще могат да разработят своята бизнес идея, да оценят нейната приложимост, да изготвят бизнес-план какъвто един инвестиционен банкер иска да види.

Трите най-добри бизнес проекта ще получат стартово финансиране в размер  до 20 000 лева,  както и помощ в осъществяването им.

Как се кандидатства?

cursor-1 Кандидатстването става само онлайн, на български език.  Необходимо е да попълните Формуляр за кандидатстване и да прикачите подписани и сканирани няколко документа (вижте подробно в долната част на формуляра).

attachment-1 Запознайте се с регламента на програмата. Разгледайте често задаваните въпроси.

email-1Ако имате други въпроси – свъжете се с нас.