SAP Стипендиантска програма “Study iT First”

Ако dp-check-mark-iconси студент 1-ви курс в ИТ специалност в български университет и имаш амбицията в бъдеще да бъдеш сред най-добрите разработчици на софтуер, програма на SAP ще те подкрепи в постигането на тази цел.

Всеки стипендиант – с ментор от SAP

Повече за стипендиантската програма
SAP Scholarship Program “Study iT First” е стипендиантска програма на SAP Labs България в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ)*. “Study iT First” е насочена към първокурсници в ИТ специалности във всички български университети, редовно обучение. Целта на стипендиантската програма е да подкрепи мотивирани млади хора на ранен етап от тяхното обучение в бакалавърска степен, както и да улесни успешното им професионално развитие и реализация чрез консултиране, менторинг и възможност за стаж по специалността.

Защо да се включиш?

 • Подпомагаш следването си с месечна стипендия в размер на 400 лв. за една академична година /10 месеца за година/;
 • При отлични постижения стипендията може да се удължи до две академични години;
 • Придобиваш ключови ИТ знания, умения и работни практики със съдействието на личен ментор, специалист в сферата на софтуерната разработка, който ви помага в рамките на един час на седмица;
 • Възможност да стартираш професионалната си кариера в развойния център на SAP със стаж по време на лятната ваканция между първи и втори курс.
Как да кандидатстваш?
 • Изпрати на електронен адрес konkurs@wcif-bg.org в срок до 17 октомври 2016 г. попълнени следните документи:
  •  Формуляр за кандидатстване и декларация към него;
  • Документ (уверение) за записана текуща учебна година с отбелязана формата на обучение (сканиран);
  • Скрийншот на оценките от приемния изпит или сканирана диплома за средно образование за кандидатите, приети с оценка от матура.
 • Ще проведем срещи с кандидатите до 4 ноември. При невъзможност за лична среща такава може да бъде осъществена чрез Skype.
 • До 10 ноември ще уведомим кандидатите дали са одобрени за SAP Scholarship Program “Study iT First”.