Стаж в НПО портал

Информационният портал за неправителствените
организации в България (www.ngobg.info)
търси
Стажант-репортер

 

Позиция: Стажант-репортер
Сфера: Неправителствен сектор
Задължения и отговорности:

 • Имате ли интерес към неправителствения сектор?
 • Полагали ли сте доброволен труд?
 • Имате ли активна гражданска позиция?

Ако отговорът е да, на поне един от въпросите, вероятно ще ви е интересно да стажувате в Информационен портал за неправителствените организации в България (www.ngobg.info).

Ето малко повече информация за работата:

 • Проучване на активни граждански организации и техните инициативи.
 • Изготвяне на текстове, представящи дейности и постигнати резултати на неправителствени организации (НПО).
 • Отразяване на събития от неправителствения сектор (конференции, дискусии, кампании и др.).
 • Във всички дейности стажантите ще бъдат подпомагани от водещия редактор на НПО Портала.
 • Професионален опит: Не се изисква.

Образование: 

 • Студенти в бакалавърски и магистърски програми;
 • Компютърна грамотност – MS Office;
 • Стажантите трябва да имат добра писмена култура и интерес към писане на различни журналистически текстове.

placeholder-1 София
clock-1 Непълен работен ден в продължение на един месец. Неплатен стаж.
email-1 Изпратете CV на editor@ngobg.info, както и написан от вас кратък текст по избрана тема.