Стипендии за българи в Корейския университет Daegu Gyeongbuk Institute Of Science and Technology

Корейският университет по наука и технологии Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (DGIST) предоставя стипендии за чуждестранни граждани за обучение в образователно-квалификационна степен „магистър” и образователна и научна степен „доктор“, считано от март 2017 г.

Кандидатите за обучение самостоятелно подготвят и изпращат необходимите документи, съгласно изискванията, посочени от DGIST.

info Подробна информация за програмата, както и необходимите документи за кандидатстване може да бъдат намерени тук.

clock-1 Периодите за подаване на документите са между 13 и 27 октомври, както и 15-29 декември 2016 г.

email Адреси за контакти с DGIST:
admission@dgist.ac.kr
Admissions Team, DGIST, 333, Techno jungang-daero, Hyeonpung-Myeon, Dalseong-Gun, Daegu, 42988, Rep. of Korea