Кандидатствайте за участие в проект „Насърчаване на младежкото предприемачество“

Основната цел на проекта е да доведе до подобряване на ефективността на политиките, които стимулират предприемаческата активност и младежкото предприемачество в България, като предостави платформа за конструктивен диалог между младите хора в страната и представители на отговорните за тези политики национални и местни институции.

В проекта участие могат да вземат:

Младежи на възраст между 19 и 30 години от всички градове в България, които проявяват интерес към политиките за насърчаване на предприемачеството и подобряване на условията за стартиране и развитие на бизнес.

Основните дейности по проекта са обособени в три потока. В рамките на Поток 1 през ноември 2016 г. ще бъдат проведени три еднодневни Национални младежки срещи в градовете София, Пловдив и Варна, по време на които младежи от цялата страна ще генерират първите си идеи за реформиране на предприемаческите политики в България.
През пролетта на 2017 г. ще бъде проведен Поток 2, в рамките на който ИИП ще организира три двудневни форума за структурен диалог в същите градове с цел конкретизиране на предложените от младежите идеи и представянето им пред представителите на отговорните институции на местно равнище.
В рамките на Поток 3 се предвижда провеждането на еднодневен Заключителен форум за структурен диалог в София с представители на всички национални институции, на който ще бъдат представени конкретните предложения за реформиране и оптимизиране на политиките за насърчаване на предприемачеството.
Финалният документ, съдържащ конкретните предложения за реформи, ще бъде представен пред ресорните комисии в Народното събрание.

clock-1 График на предстоящите Национални младежки срещи и крайни срокове за кандидатстване:
– Среща в Пловдив на 10 ноември 2016 г. – краен срок за кандидатстване – 3 ноември 2016 г.
– Среща във Варна на 17 ноември 2016 г. – краен срок за кандидатстване – 10 ноември 2016 г.
– Среща в София на 24 ноември 2016 г. – краен срок за кандидатстване – 17 ноември 2016 г.

Проектът се изпълнява от Институт за икономическа политика и е финансиран по Програма „Еразъм+”, КД3 Структурен диалог.

cursor За регистрация за участие натиснете тук.

За повече информация може да намерите тук, пишете на ел.поща: epi@epi-bg.org или се обадете на тел.: 02 952 29 47