Конференция Образование 2016 – 28 и 29 октомври 2016 г.

Сдружение Образование България 2030, Представителството на Европейската комисия и фондация Заедно в час, с подкрепата на фондация „Америка за България“ организират конференция Oбразование 2016: Равен достъп до образование за всяко дете.

placeholder-1 Място: в сградата на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в София

calendar Период на провеждане: 28 и 29 октомври 2016 г.

С основния си фокус към високоефективното преподаване, петото издание на форума ще провокира над 800 гости – представители на правителството, училищата, образователни експерти, лидери от частния и публичния сектор от България и чужбина, да помислят как промяната в света около нас, трябва да се отрази в класната стая и начина на преподаване.

Добрите практики във високоефективното преподаване ще бъдат представени от водещи световни експерти. Те ще разкажат – a и покажат на практика в работни групи – своя oпит и новите подходи и механизми за осигуряване на качествено образование за всяко дете в България.

По време на Kонференция Oбразование 2016 ще се проведе и изложение на неправителствени организации и компании, които имат интерес в сферата на образованието. Това е уникална възможност за тях да покажат своята ангажираност за каузата на българското образование, като подкрепата ще бъде видима за всички гости на конференцията.

Всеки един от панелите и работните групи на конференцията ще разгледа различен аспект на високоефективното преподаване в контекста на изискванията на икономиката и обществото през XXI в., а именно:
Панел 1: Какво е състоянието на българската образователна система днес и какво ни показва това за перспективите в бъдеще?
Панел 2: Защо е важно да инвестираме в качествено предучилищно образование за децата от маргинализирани общности?
Панел 3: Как чрез иновации може да се подпомогне подготовката на нови учители?
Панел 4: Как училищният лидерски екип да постигне резултати, които променят живота на децата?
Подробности за програмата и лекторите можете да видите на страницата на „Заедно в час“.

download-1 За да участвате, е необходима регистрация.

cursor Източник: Фондация „Заедно в час“