Младежки обмен „Log out and Live“ в Арта, Гърция, 29.10-05.11.2016

СНЦ „Академия на успеха“ търси участници за еко младежки обмен.

placeholder-1  Място на провеждане: Арта, Гърция.

calendar Период на провеждане: 29.10-05.11.2016.

info  Информация за проекта:

Този обмен ще очертае реалността и проблемите, пред които са изправени младите хора по отношение на процесите, какво оказват влияние върху нашето бъдеще и бъдещето на планетата, глобалното затопляне и останалите бедствия, които създаваме с действията си. Ще бъдат представени примери за добри практики как да се спаси това, което все още е възможно да се спаси.

attachment-1 Info pack

email За да кандидатствате, пишете на info@asbg.eu.