Младежки обмен „Социално предприемачество за социално включване“ в Плимут, Великобритания

MG-„МЛАДЕЖКИ ГЛАС“- град Пловдив търси участници за проект „Социално предприемачество за социално включване“.

placeholder-1 Място на провеждане: Плимут, Великобритания

calendar Период на провеждане: 26.11 – 02.12.2016 г.

info Информация за възможността:

Участниците в този проект ще бъдат въвлечени в едно невероятно приключение, в което ще придобият знания и умения за развитието на социалното предприемачество сред младите хора в аспект за подпомагане на хора в неравностойно положение. Ще бъде предоставена информация как да се стартира собствен социален бизнес.

coin Всички пътни разходи и разходи за настаняване се поемат от организацията домакин.

email-1 За да кандидатствате, изпратете своето мотивационно писмо и  мобилен номер на boris.valev@gmail.com

clock Краен срок за кандидатстване: 12 октомври 2016 г.