Младежки обмен „War and Peace“ в Словакия, 22-30 октомври

Сдружение „Професионален форум за образованието“ търси четирима младежи между 18 и 25 години и един лидер на групата без ограничение на възрастта за участие в младежки обмен „War and Peace“ по програма „Еразъм+“.

placeholder-1 Място на провеждане: в Словакия, на 100 км. от столицата Братислава в Military Base – Military Technical and Testing Institute “Záhorie”.

calendar Период на провеждане: 22 – 30 октомври 2016 г.

Темата на проекта е свързана с темата за войната и мира, за това как могат да се предотвратят бъдещи конфликти и да се осигури поддържането на мира и толерантността. Участниците ще са от България, Словакия, Азербайджан, Италия, Румъния, Македония, Испания, Хърватия. По време на проекта ще се провеждат различни уъркшопи и презентации, свързани с темата, като работният език е английски.

coin Административна такса за участие: 30 евро
100% от разходите за храна и настаняване, както и 100% от транспортните разходи са покрити по програмата (до 170 евро на човек).

Възможно е пътуването да стане до Братислава или до Виена, като се разгледат и двата града. От Виена до Братислава има удобен транспорт, а от Братислава групата ще бъде извозена с организиран автобус до мястото на проекта.

clock-1 Срок за кандидатстване: 7 октомври 2016 г.

email За повече информация и записване за участие пишете на juliajurieva@yahoo.com