Национална дискусия „Възможности за децата на 21 век в България за придобиване на ключови житейски умения и финансова грамотност”

Участвай безплатно в среща дискусия за образователната политика на България.

calendar Събитието ще се проведе на 28.10. 2016 г., от 10.00 до 14.30 ч

placeholder-1  Място: Хотел „София Плаза“, София

Какво представлява програмата за националните политики и програми за придобиване на ключови житейски умения и финансова грамотност за българските деца? Какво е постигнато до момента и как да бъдат оптимизирани резултатите?

Това са основните въпроси, които ще бъдат дискутирани от експерти, представители на образователни, финансови правителствени и неправителствени институции и организации.

Основната идея на програмата, инициирана от „Афлатун Интернешънъл” и Асоциация „Интегра България” е въвеждане на пилотен модел за социално и финансово образование в България.

На срещата ще бъдат обсъдени и възможностите за въвеждане на създадения модел на национално ниво, в синхрон с програмите на МОН и в партньорство с учебни заведения, Читалища и НПО.

info Повече информация за събитието може да намерите тук.