Ново Ръководство по Програма „Еразъм+“ 2017

Повече възможности за финансиране и корекция на ключови дейности са основните промени по програмата „Еразъм+“ 2017.

Над 2 милиарда евро за финансиране на образование, обучение, младежки и спортни проекти предвижда ръководството по Програма „Еразъм+“ за 2017 г., публикувано на 20 октомври в обява на сайта на Европейската комисия.

Бюджетът на програмата е увеличен с почти 13% или с приблизително 300 милиона евро повече в сравнение с 2016 г.

Основните промени за 2017г. са следните:

  • Въведена е нова концепция „eвропейски приоритети в националeн контекст“ към ключова дейност 2 (КД2): Сътрудничество за иновации и обмен на добри практити. За повече информация посетете Центъра за развитие на човешките ресурси.
  • Коригирани са правилата за финансиране на някои децентрализирани дейности
  • Дейността „Секторни алианси на уменията“ вече няма да се покрива от общата покана и ръководството. Тя ще бъде пренасочена отделно чрез специална обява за предложения,  публикувана от Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура.

Придържайки се към миналогодишния план, Еразъм+2017 се фокусира към насърчаването на проекти, които подпомагат социалното приобщаване, в частност бежанци и емигранти, както и проекти, имащи за цел предотвратяването на радикализацията.

info  Повече информация може да откриете тук.