Обучение „Inclusion of Migrants via Art and Education“ в Чешме, Турция, 21-29.11.2016

 Международен център за развитие на образованието и обучението набира трима участника за обучение „Inclusion of Migrants via Art and Education“

placeholder-1 Място на провеждане: Чешме, Турция

calendar Период на провеждане: 21 – 29 ноември 2016 г.

Подробна информация за това обучение може да намерите тук.

coin Всички разходи /път, спане и храна / са поети на 100% /до сумата предвидена по програма Еразъм + за този проект в размер на 275 Евро/. Такса за участие за членове на МЦРОО няма. С цел максималното улеснение на участниците, билетите за транспорт се закупуват от страна на МЦРОО след направен анализ и избор на максимално удобния, бърз и сигурен транспорт до мястото на провеждане на проекта.

clock-1 Срок за кандидатстване: 10 октомври 2016 г.

email За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.