Обучителния курс „Европейски младежки диалог в социалните медии”

Курсът се реализира в рамките на 20 октомври 2016г. – 19 януари 2017г. в София и ще разисква най-актуалните проблеми на Стратегията и политиките на ЕС за постоянен и ефективен диалог с младите европейци.

Основната цел на обучителния курс „Европейски младежки диалог в социалните медии” е да запознае бъдещите комуникационни експерти – студенти от специалностите „ПР“, „Журналистика“, „Европеистика“, “Културология“ и „Публична администрация“, както и експерти в областта на управление на европейски проекти с най-актуалните проблеми на Стратегията и политиките на ЕС за постоянен и ефективен диалог с младите европейци.

calendar Курсът се реализира в рамките на 20 октомври 2016г. – 19 януари 2017 г.

placeholder-1 Място на провеждане: „Домa на Европа“ на ул.„Г.С.Раковски” №124.

Курсът ключва осем лекции, осем упражнения и заключителен дебат. Всяка от лекциите е в рамките на два астрономически часа, следвана от два часа за упражнения, които дават възможност на обучаващите се да приложат наученото на практика и да създадат свое работещо портфолио. В рамките на обучителния курс ще бъдат реализирани и срещи с представители на Европейския парламент, Европейската комисия и други европейски институции.

Обучението има за цел да повиши познанието за ЕС, да представи възможностите за онлайн комуникация между европейските институции и гражданите на Съюза, както и да даде възможност за практическа реализация на младежкия междукултурен диалог в европейски мащаб чрез дигитални техники в социалните медии в интернет.

За лектора: Десислава Манова-Георгиева е доктор по Журналистика и ПР в катедрата на ЮНЕСКО „Комуникация и връзки с обществеността“ на Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Защитава успешно дисертация на тема: „Социалните медии като ПР инструмент на регионалния младежки междукултурен диалог в ЕС (2009-2013)“. Завършила е бакалавърска степен „Връзки с обществеността“ във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и магистърска степен „Европеистика и междукултурна комуникация“ в университета за приложни науки във Фулда (Германия). Работила е по международни проекти в София и Берлин и е реализирала стаж в Комитета на регионите в Брюксел. Д-р Десислава Манова има над 12 годишен опит в сферата на рекламата, ПР-а и дигиталните медии. Автор е на дванайсет научни публикации и на монографията „ЕС и младежта: диалог в социалните медии“.

checked Програма:
Тема 1 – 20.10.2016 – 14:30-16:30ч
Упражнение 1 – 21.10.2016 – 14:30-16:30ч

Тема 2 – 25.10.2016- 14:30-16:30ч
Упражнение 2 – 27.10.2016 – 14:30-16:30ч

Тема 3 – 31.10.2016 – 14:30-16:30ч
Упражнение 3 – 03.11.2016 – 14:30-16:30ч

Тема 4 – 08.11.2016 – 14:30-16:30ч
Упражнение 4 – 10.11.2016 – 14:30-16:30ч

Тема 5 – 15.11.2016 – 14:30-16:30ч
Упражнение 5 – 17.11.2016 – 14:30-16:30ч

Тема 6 –22.11.2016 – 14:30-16:30ч
Упражнение 6 – 24.11.2016 – 14:30-16:30ч

Тема 7 – 29.11.2016 – 14:30-16:30ч
Упражнение 7 – 06.12.2016 – 14:30-16:30ч

Тема 8 – 10.01.2017 – 14:30-16:30ч
Упражнение 8 – 12.01.2017 – 14:30-16:30ч

Заключителен дебат – 19 януари 2017г.

Учебно съдържание

1 Основни институции на ЕС. Европа на гражданите. Комуникацията на ЕС- основни документи, направления, задачи, целеви публики – 2 часа + 2 часа упражнения

2 Стратегия на ЕС за младежта – същност, цели, задачи. Политики и програми на ЕС за младежта. Ролята на младежта за осъществяване на междукултурния диалог в рамките на общността – 2 часа + 2 часа упражнения

3 Диалогът като основна предпоставка за успеха на дейността на ЕС – програми и инициативи за развиване на младежкия междукултурен диалог в Общността – 2 часа + 2 часа упражнения

4 Младите европейци като особена целева публика за ПР специалистите. Познанието им за ЕС. Европейската идентичност в процес на формиране – 2 часа + 2 часа упражнения

5 Езикът на европейския младежки диалог- проблеми и постижения. Европейските лидери в диалог с младежта. Анализ на блоговете на еврокомисарите – 2 часа + 2 часа упражнения

6 Социалните медии като нов феномен и нов ПР инструмент в арсенала на ЕС – използвани и неизползвани възможности. ПР кампании за младежта – анализ на добри комуникационни практики на ЕС в социалните медии – 2 часа + 2 часа упражнения

7 Европейските институции в социалните медии в интернет- уебстраници, социални мрежи, форуми и др. Комуникационни техники и канали за въздействие върху младежките онлайн общности в интернет. Възможности и предимства на изграждане на нова дигитална платформа за онлайн комуникация между младежта и европейските институции (Европейски парламент, Европейска комисия и Комитет на регионите) – 2 часа + 2 часа упражнения

8 Кризисна комуникация и изграждане на доверие в онлайн общности – 2 часа + 2 часа упражнения

Всички участници в обучението получават сертификат за участие от Информационното бюро на Европейския парламент в България, а най-изявените ще могат да посетят Европейския парламент в Брюксел.

email За въпроси и записване, пишете на: epbgtraining@gmail.com