Стипендиантска програма на SAP “Study iT First”

Стипендиантска програма на SAP “Study iT First” е насочена към първокурсници в ИТ специалности във всички български университети, редовно обучение.

SAP Scholarship Program “Study iT First” е стипендиантска програма на SAP Labs България в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ)*.

“Study iT First” е насочена към първокурсници в ИТ специалности във всички български университети, редовно обучение. Целта на стипендиантската програма е да подкрепи мотивирани млади хора на ранен етап от тяхното обучение в бакалавърска степен, както и да улесни успешното им професионално развитие и реализация чрез консултиране, менторинг и възможност за стаж по специалността.

Защо да се включиш?

 • Подпомагаш следването си с месечна стипендия в размер на 400 лв. за една академична година /10 месеца за година/;
 • При отлични постижения стипендията може да се удължи до две академични години;
 • Придобиваш ключови ИТ знания, умения и работни практики със съдействието на личен ментор, специалист в сферата на софтуерната разработка, който ви помага в рамките на един час на седмица;
 • Възможност да стартираш професионалната си кариера в развойния център на SAP със стаж по време на лятната ваканция между първи и втори курс.

Кой може да кандидатства?

SAP Scholarship Program “Study iT First” е отворена за студенти 1-ви курс в IT специалност във висше учебно заведение в България, редовно обучение.

За кандидатстването е необходимо изпращане на попълнен формуляр на имейл адрес konkurs@wcif-bg.org. Заедно с формуляра е необходимо да се изпратят: сканиран документ (уверение) за записана текуща учебна година и отбелязана форма на обучение – редовно обучение и държавна поръчка, както и скрийншот на оценките от приемния изпит или сканирана диплома за студентите, приети с оценка от матура.

Как да кандидатстваш?
 • Изпрати на електронен адрес konkurs@wcif-bg.org в срок до 17 октомври 2016 г. попълнени следните документи:
  •  Формуляр за кандидатстване и декларация към него;
  • Документ (уверение) за записана текуща учебна година с отбелязана формата на обучение (сканиран);
  • Скрийншот на оценките от приемния изпит или сканирана диплома за средно образование за кандидатите, приети с оценка от матура.
 • Ще проведем срещи с кандидатите до 4 ноември. При невъзможност за лична среща такава може да бъде осъществена чрез Skype.
 • До 10 ноември ще уведомим кандидатите дали са одобрени за SAP Scholarship Program “Study iT First”.

*Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) ще извърши първоначалния етап на подбор на кандидатите – събиране на всички необходими документи. Фондацията също така ще се грижи за оперативната работа по самата програма и ще поддържа връзка с избраните студенти във връзка със стипендиите.