Започна подаването на документи за „Старт на кариерата“

Програма „Старт на кариерата“, която се реализира от Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта, дава възможност на млади висшисти (до 29 години) да работят 9 месеца през 2017 г. в министерства, агенции, областни и общински администрации и да натрупат трудов стаж и опит в своята специалност.

По програмата са обявени 2208 работни места. 1494 са в министерства,  институции и техните агенции и териториални поделения, 55 са за областни управи и 659 за общински администрации. Диапазонът на търсените от работодателите специалисти е обширен. Търсят се младежи, завършили специалности от областта на социалните, стопански и правни науки, както и информатика, компютърни системи и технологии, комуникационна и компютърна техника, инженерни специалности. Работни места има и за специалисти в сферата на аграрните науки и ветеринарната медицина.

clock-1 Желаещите могат да подават документите си в бюрата по труда от 24 октомври до 18 ноември 2016 г. Условието за участие е тяхното образование и квалификация да съответстват на изискванията на заявените работни места по програмата.

cursor Пълният списък на обявените работни места по процедурата, условията и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на  страницата на и Агенцията по заетостта и тук.