Агенция на ООН за бежанците в България търси стажант в сектор медии и информация

UNHCR в България предлага възможност за стажантска програма на един младеж за срок от 6 месеца на непълен работен ден в звеното на агенцията занимаващо се с медии/ информиране на обществеността.

Основните изисквания към кандидатите са да владеят английски език, да имат представа от медийната общност в България и да имат квалификация в една от следните (или няколко) сфери – журналистика, социаология, социални науки, право, политически науки и/или други подобни сфери.

Дейностите, които стажантът ще извършва включват:
– ежедневен преглед на медии и бюлетини
– подготовка на информационни материали за различни медии
– организиране на различни видове събития

clock Срок за подаване на документи: 15 ноември 2016г.

email За да кандидатствате изпратете своето CV и мотивационно писмо на bulso@unhcr.org

Стажът е неплатен. При завършване на програмата, стажантът ще получи официален документ удостоверяващ неговата активност в офиса на UNHCR в България.

info Пълна информация за стажантската програма може да намерите тук.

Оригиналната обява за тази възможност е публикувана тук. YOUTHub не носи отговорност за процеса на подбор на участници.