Агенция на ООН за бежанците в България търси стажант

UNHCR в България предлага възможност за стажантска програма на един младеж за срок от 6 месеца на непълен работен ден в административното звено на агенцията.

Изискванията към кандидатите са да имат интерес и опит в сферите на управлението, икономиката, финансите и/или други подобни сфери, да владеят перфектно английски и български език, както и да имат уменята да работят с Excel и Power Point.

Стажът е неплатен. При завършване на програмата, стажантът ще получи официален документ удостоверяващ неговата активност в офиса на UNHCR в България.

info Пълна информация може да намерите тук или на страницата на UNHCR в България.

clock Срок за подаване на документи: 6 ноември 2016

email Молбите трябва да се подават до Регионалното представителство за Централна Европа на електронен адрес: hunbu@unhcr.org. Пакетът документи трябва да съдържа попълнен формуляр P-11, подробна автобиография и мотивационно писмо, в което се разясняват мотивите ви да кандидатствате за стаж към ВКБООН.