Code4Varna – състезание по програмиране

На 3 декември от 10:00 в Dtail Studio ще бъде открито петото състезание по програмиране CODE4VARNA от серията CODE4TECH.

placeholder-1 Dtail Studio, Варна, ул. Генерал Столетов 3

calendar  3-4 декември 2016 г., от 9:30 часа

Целта на събитието е разработка на прототипи на софтуерни продукти от екипи включващи между 2 и 4 човека в рамките на два дни. Финалът на CODE4VARNA е на 4 декември, а участниците трябва да представят своите проекти пред жури и да демонстрират работещи функционалности на продуктите си.

CODE4VARNA се организира от Startup Factory и Dtail Studio в партньорство с Beehive.

Темата на състезанието е свързана с областите, които вълнуват най-много целевите групи участници – забавление и свободно време.

Задачата на екипите е разработка и демонстриране на прототип на приложение за свободно време, игра, комуникация и т.н. Допустими са и продукти, които са свързани с Варна и решават някакъв проблем на града или правят живота в него по-удобен и по-приятен.

Организаторите на CODE4VARNA насърчават ученици да се включат в състезанията и да демонстрират уменията си за разработка на прототипи на софтуерни продукти. Всички ученици над 5 клас са добре дошли и ще получат съдействие и индивидуално консултиране от менторите на състезанието. Това е отлична възможност за придобиване на увереност, запознаване с нови технологии и стимулиране на интереса към информационните технологии.

За всички участници ще има награди, които са осигурени от спонсорите на събитието. Първите пет проекта оценени най-високо ще бъдат допълнително стимулирани с изненади от организаторите.

Фондът с награди и стимули е на стойност над 1 000 лв.

Критериите за оценка са:

– Идея (уникална, приложима, полезна, креативност) – макс. 20 т.
– Качество на прототипа (качество на технологичното изпълнение, програмен код, спазване на конвенции) – макс. 30 т.
– Функционалност на прототипа (налични работещи основни функции) – макс. 10 т.
– Потребителски интерфейс и дизайн (лесна и интуитивна работа с приложението) – макс. 10 т.
– Презентация (ясна, конкретна, атрактивна и въздействащо поднесена) – макс. 30 т.

Правила на CODE4VARNA:

– Участниците трябва да работят с отворен лиценз на кода си или на частта от кода, която ще се оценява.
– Работата по проектите стартира с началото на състезанието.
– Не се допуска участие с напълно или частично готови приложения, които са разработени преди състезанието. Ако участниците вече са започнали работа по проект следва да уведомят организаторите и ще бъде оценено само направеното в рамките на състезанието.
– Приложенията, които не са завършени и нямат работеща функционалност, също се представят на финалния ден и се оценява потенциала им и проблема, който решават.
– Спонсорите и партньорите на събитието имат право да дават индивидуални награди на избрани от тях участници.

CODE4VARNA се организира благодарение на подкрепата на фирма PROGRAMISTA

download-1 За да участвате, регистрирайте се тук.

cursor За повече информация, натиснете тук.