ЕДС Cultural Recreational and Sporting Activities в Португалия през 2017

Екологичен доброволчески проект в Португалия за 6 месеца от юни 2017.

placeholder-1 Място: Аримал, Португалия (100 км северно от Лисабон)

calendar Период: 24 седмици от юни до декември 2017 г.

Приемаща организация: Vertigem

Доброволците, които ще бъдат част от този проект, ще бъдат включени в групи с членове на посрещащата организация Vertigem, специализирани в различни области, които ще предоставят специфична техническа помощ за различните дейности. Те ще имат шанс да научат и да развият собствените си умения и компетенции в технически области като флора, фауна, опазване на околната среда, образование за околна среда, рециклиране и картография.

Също така в рамките на ЕДС ще бъде включени и лингвистично обучение.

Настаняването е в еко планинска хижа (Bezerra’s Ecological Residence), а храната ще бъде осигурена от приемащата организация. По време на уикендите и празниците, доброволците ще могат да се възползват от нает апартамен в близко градче (Porto de Mós).

 Профил на доброволеца: 

Търсят се ентусиазирани хора с добри комуникационни умения, които са независими и имат желанието да участват в проекта.

Качествата, които ще бъдат търсени от Vertigem при подбора на кандидати за този проекта са: любов към природата и опазване на околната среда; ентусиазъм, мотивация за участие, желанието да бъдете полезни,  да харесвате да комуникирате и да учите нови умения и компетентности, интерес към работата в екип, толерантност към различията.

email-1 За да кандидатствате, изпратете CV и мотивационно писмо на info@vertigem-app.pt

clock-1 Краен срок за кандидатстване: не е посочен такъв, но ви предлагаме да кандидатствате колкото се може по-скоро.

cursor Пълният текст на обявата може да намерите тук.