Европейската младежка награда „Карл Велики“

Европейският парламент и Фондацията за международната награда „Карл Велики“ в Аахен отправят покана към младежите от всички държави – членки на ЕС да участват в конкурс, посветен на развитието и интеграцията на ЕС и въпросите, свързани с европейската идентичност.

Участниците трябва да бъдат на възраст между 16 и 30 години и да бъдат граждани или жители на една от 28-те държави – членки на Европейския съюз.

Участниците могат да кандидатстват индивидуално или групово; в случай на групови и трансгранични проекти, съответният проект може да бъде подаден само в една държава, която е тясно свързана с проекта.

Европейската младежка награда „Карл Велики“ се присъжда на проекти, които:

 • насърчават разбирателството в Европа и света,
 • подпомагат изграждането на общо усещане за европейска идентичност и интеграция,
 • служат като модел за младежите, които живеят в Европа, и предлагат практически примери за съвместното съжителство на европейци като една общност.

Проектите могат да се съсредоточават върху организирането на различни младежки прояви, младежки обмен или интернет проекти с европейско измерение.

 Условия за участие
 • Участниците трябва да бъдат на възраст между 16 и 30 години и да бъдат граждани или жители на една от 28-те държави – членки на Европейския съюз.
 • Участниците могат да кандидатстват индивидуално или групово; в случай на групови и трансгранични проекти, съответният проект може да бъде подаден само в една държава, която е тясно свързана с проекта.
 • Допускат се кандидатури на всички официални езици на Европейския съюз.
 • Подадените за конкурса проекти трябва вече да са започнали и:
  a) да са приключили между 1 януари 2016 г. и 30 януари 2017 г. или
  б) все още да са в ход.

download-1 За да кандидатствате, внесете своя проект чрез онлайн формуляра.

clock-1 Крайният срок за кандидатстване е 30 януари 2017 г.

coin Награда

Наградата за най-добър проект е 7500 евро, втората награда е 5000 евро и третата награда е 2500 евро.

Един представител на всеки от 28-те избрани национални проекти ще бъде поканен на церемонията по връчване на наградите в Аахен, Германия, на 23 май 2017 г. Наградите за трите най-добри проекта ще бъдат връчени от председателя на Европейския парламент и представители на Фондацията за международната награда „Карл Велики“ от Аахен. Като част от наградата, тримата лауреати ще бъдат поканени да посетят Европейския парламент (в Брюксел или в Страсбург).

email-1 За повече информация относно състезанието можете да се обръщате към секретариата на Европейската младежка награда „Карл Велики“ на адрес ECYP2017@ep.europa.eu

cursor Пълна информация за правилата на конкурса може да намерите на сайта на Европейската младежка награда „Карл Велики“