Job Hunting DIY обучение в Унгария, 5 -10 декември 2016

Асоциация Egyesek Youth Association търси 26 младежи от всички държави включени в списъка на Международни младежки обмени по програма Еразъм + да участват в обучение, свързано с индивидуалното професионалното развитие в сферата на младежките и неправителствени организации.

calendar Дати на продеждане: 5 -10 декември 2016

placeholder-1 Място: Hollókő, Унгария

Каква е целта на обучението?
Job hunting DIY is a skill-based training that equips youth workers with communication tools and employability skills to increase the abilities of youth to get engaged with the labour market in a conscious way.

Кой може да се включи?
This course is for young people who play a key role in their communities: e.g. youth workers, educators, trainers, mentors, coaches, members and leaders of project teams, organisations, communities, who work with groups and teams of diverse backgrounds.

С какви умения ще се сдобиете?
This training course will improve your listening and observation skills; will help you impove the use of your body language and the use of physical space; you will learn how to practice different communication styles and how to work and communicate in a team. In addition, the course will improve your sense of self-initiative and creativity and enhance your networking abilities.

clock Краен срок за записване: 10 ноември 2016. Имената на избраните за участие в обучението ще бъдат обявени на 11 ноември.

cursor Регистрирай се като попълниш този формуляр.

coin Такса за участие: 320 € за хора с платена работа; 290 € за студенти или хора с неплатена работа

info Повече информация може да намерите тук.

Оригиналната обява е публикувана тук. YOUTHub не носи отговорност за процеса на подбор на участници в обучението.