Какво се случи на кръглата маса „Перспективи пред доброволчеството“?

В периода 20-22 ноември в хотел “Хемус”, град София се проведе кръгла маса на тема “Перспективите пред доброволчеството в България”. Събитието беше организирано от Национален младежки форум с подкрепата на фондация “Фридрих Еберт”, като участие в нея взеха над 40 представители на неправителствения сектор, бизнеса и местната власт, сред които беше и YOUTHub.

В рамките първият ден ние, участниците имахме възможността да се запознаем със законодателният процес отблизо, както и с актуалната ситуация по приемане на Закон за доброволчеството в България. Оказва се, че процесът тече вече осем години, като едва през тази година са изготвени два законопроекта от работни групи в Народното събрание, които тепърва предстои да бъдат разглеждани. Тези от вас, които искат да се запознаят с предложенията по същество могат да видят съответните линкове под статията.

Надграждайки познанията и дискусията от ден първи, преминахме към ден втори с по-детайлно обсъждане на ползите от законоустановеността на доброволчеството за обществото и бизнеса заедно с Любен Панов от Български център за нестопанско право, който се постара да отговори на всички неизгладени дотук въпроси, касаещи текста на въпросното предложение. Неведнъж беше повдигнат въпроса за това дали трябва да се приемат доброволци само от Европа или от целия свят, като се чуха аргументи и в подкрепа, и в опозиция.

След това бяха обсъдени личните ползи от доброволчеството и развитието на така наречените “меки умения”. Лектори в тази част бяха Любомира Велчева — изпълнителен директор на Международната награда на херцога на Единбург в България, която сподели повече за дейността на Наградата и нейните цели и Петя Грудева от Националната асоциация на работещите с хора с увреждания, която говори за проекта EURAVON, чиято цел е да помогне на младите доброволци да интегрират уменията, които са придобили чрез участие в доброволчески програми в професионалната си кариера.

Дискусиите, които се проведоха заедно с гост-лекторите бяха последвани от т.нар. “световно кафене”, с помощта на което, изготвихме Стратегия за популяризиране на доброволчеството и кампания за популяризиране на ползите от него. Работата ни достигна своята кулминация с подписването на Меморандум за сътрудничество в областта на доброволчеството, като тук е важно да се отбележи, че документът остава открит за всяка организация, която има желание да се включи в инициативата.

В заключителният, трети ден на кръглата маса беше предвидено посещение на Народното събрание с контретната цел за провеждане на структурен диалог с представители на властта. Такъв обаче не успя да се състои на този етап.

 

Полезни връзки:

www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5413 — Проект за Закон за доброволчеството

mc.government.bg/files/1174_Dobrovolchestvo.doc — Предложение за Закон за доброволчеството