Конкурс за 20 000 лева финансиране на проекти за опазване на природното и културно наследство с Мото-Пфое.

Автомобилната компания обявява конкурс за проекти и инициативи за съхранение на природното многообразие и културно-историческа идентичност на България, които да кандидатстват за финансиране в поредното издание на Дарителска програма на Мото-Пфое.

Основната цел на програмата е да насърчи социалната ангажираност в двете важни направления – екология и култура, като целенасочено поощрява също детско и младежко участие. От 1996 г. насам програмата подпомага и популяризира  проекти в етап на реализация.

clock Краен срок за подаване на предложения: 18 ноември 2016г.

email За да кандидатствате попълнете следния формуляр с целево описание на проекта, заедно с приложени илюстративни материали и ги изпратете до координационния център в София в рамките на посочения срок.

Регламентът и формулярът за участие са публикувани тук.

Важно условие е проектът-кандидат да е в процес на реализация към момента на подаване на документите!

Оригиналната обява за тази възможност е публикувана тук. YOUTHub не носи отговорност за процеса на подбор на участници.