Конкурс за финансиране на младежки инициативи и доброволчески практики „Младежки свят и доброволчество“

Столична община обявява третото издание на конкурса за младежки инициативи и доброволчески практики – „Младежки свят и доброволчество“

Столична община, дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ с подкрепата и партньорството на Британския съвет, Националното издателство за образование и наука „Аз Буки“, Асоциацията за развитие на София, Форум „Демокрит“, Форум „Наука“, Националната спортна академия, инициират трето издание на конкурс за младежки инициативи и доброволчески практики – „Младежки свят и доброволчество“.

В конкурса могат да участват младежи от различни младежки организации, неправителствени и образователни структури на възраст от 15 до 29 години. Най-добрите проекти ще бъдат финансирани в размер на 2 500 лв.

 checked Изисквания към кандидатите:
  1. Да сте образователна институция (Средно училище /СУ/, Училищна спортна школа УСШ, Център за подкрепа за личностно развитие, Висше училище /ВУ/) или неправителствена организация;
  2. Ученици и младежи /15 – 29 години/;
  3. Инициативата, която имате да се реализира на територията на град София;
  4. Теми и области, по които може да кандидатствате – социални, образователни, спортни и екологични инициативи, подпомагане и интегриране на социални рискови групи, гражданско и здравно образование;

attachment-1 Изискваните документи за кандидатстване са:

email-1 Проектните идеи следва да бъдат внесени официално на ул. Московска 33, Столична община, до Заместник – кмет на СО – д-р Тодор Чобанов.

clock-1 Крайният срок за представяне на проектни предложения е 31 януари 2017 г. Одобрените проекти ще бъдат обявени до 17 февруари 2017 г.

phone Телефони за контакт /дирекция ПИСТ/: 02/946 11 18 и 02/ 981 06 47

cursor Пълният комплект от необходими документи за кандидатстване е публикуван на сайта на дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“, направление „Култура, образование, спорт и превенции на зависимости“ към Столична община.