Краткосрочна доброволческа служба за 2 месеца в Анкара, Турция

Сдружение Алтернативи Интернешънъл търси 2 младежи между 18 и 30 години за доброволческа служба в Анкара, Турция за 2 месеца.

placeholder-1 Анкара, Турция

calendar Доброволческия проект ще продължи в периода от декември 2016 г. – януари 2017 г.

Изпращаща организация: Сдружение Алтернативи Интернешънъл

Европейска доброволческа служба дава на младите хора възможност да бъдат доброволци в друга страна, да развият ценни знания и умения, да научат за нова култура. ЕДС покрива всички разходи по пътуване, настаняване, пари аз храна и джобни пари.

Основната цел на проекта е засилване участието на младите и старите в социалния живот, гарантирането, че по-възрастните хора играят актива роля в обществото като намаляват празнината между поколенията и допринасят за развитието на осъзнаването за социална отговорност на младите хора. Доброволците ще бъдат част от активния живот на възрастните и хора с увреждания, за да създадат модел за развитие на взаимодействието и диалога между младото и старото поколение.

email-1 За да кандитствате, изпрате CV и мотивационно писмо на английски език на evswithsystemandgeneration@gmail.com и yia.alternativi@gmail.com със Subject – Meeting of GENERATIONS 2016-2017.

clock Краен срок за кандидатстване: 24 ноември 2016 г.

Оригиналната обява е публикувана тук. YOUTHub не носи отговорност за процеса на подбор на участници.