Кръгла маса „Перспективи пред доброволчеството в Бългрия“

Национален младежки форум, с подкрепата на Фондация „Фридрих Еберт“, организира кръгла маса, която ще събере на едно място представители на НПО сектора в България, бизнес, медии, администрация, политически лица и всички заинтересовани страни, които да дискутират актуалната ситуация по приемане на Закона за доброволчеството в България.

calendar Дата и час на провеждане: 20 ноември, 14:00ч. – 22 ноември, 13:00ч.

Поканата е насочена към:

  • председатели, заместници или други политически отговорни лица, работещи в младежката сфера (младежки неправителствени организации, младежки политически организации, неформални обединения на млади хора, студентски и ученически представителства)
  • представители на медии
  • представители на бизнеса, които подкрепят или биха подкрепили доброволчеството и ученето в неформална среда
  • хора от администрации
  • образователни институции
  • доброволци/ представители, които носят някаква отговорност в своите организации, могат да вземат решения и да ги изпълняват
  • политически представители и експерти

Целта на събитието е разработването на Национална стратегия за популяризиране и развитие на Доброволчеството, както и популяризиране на ползите от него. В тази връзка е предвидено сключване на меморандум за сътрудничество между всички заинтересовани страни по темата.

Разходите за настаняване, храна и работни материали са за сметка на организаторите. Разходите за транспорт са за сметка на участниците.

cursor За да се включите в Кръглата маса е необходимо да попълните следната форма за регистрация

clock Краен срок: 14 ноември 2016г., 23:59ч.

info Пълна информация за събитието ще намерите тук.