Младежки обмен „Connecting Cultures“ в Агрос, Кипър, 19-26.11.2016 г.

Българска младежка асоциация си търси 6 младежи за младежки обмен финансиран по програма Еразъм+ , който ще се проведе в Агрос, Кипър за периода 19-26 ноември!

placeholder-1 Място: Агрос, Кипър

calendar Период на провеждане: 19 – 26 ноември 2016 г.

Информация за обмена:

Project „Connecting Cultures“ will take place in Agros, Cyprus . Connecting Cultures is a multilateral youth exchange on cultural diversity whose aim is to get together young people from various social, cultural and ethno- background and provide them with social tools and skills by that helping them to raise the awareness for their cultural diverse surroundings, to find out and understand the differences as well as to be proud to except their cultural and personal identity that will lead to achieving personal, social and professional development.

Участници от България: (6) като 5-мa ( между 15-26г ) + 1 лидер на групата 18+ без ограничение.

Страни участници (8) : Кипър – домакин, България, Германия, Гърция, Италия, Литва, Румъния и Испания.

По проекта се поемат следните разходи:
– 100% от настаняване и храна;
– 100% от транспортните разходи до 170 евро на човек.

coin Има административна такса участие, която е по 50 евро на участник./ Таксата се използва за администриране дейността на сдружението по подготовка, реализиране и последващи дейности по проекта, както и за изпълнение на всички задължения на изпращащата организация, съобразно ръководството на програмата „Еразъм +“. Също и като поет ангажимент и отговорност към проекта и активното участие в него от страна на участника./

clock-1 Срок за кандидатстване: 20:00 ч. на 01 ноември 2016 г. (Вторник)

email-1 За да кандидатствате изпратете CV на български или английски език със снимка + мотивация, на имейл: apply@bulgarian-youth.eu . За по-добра филтрация, впишете като тема за имейл: Агрос 19-26 ноември!

info За всички въпроси, които ви изникнат и не са отговорени в информацията тук, пишете на apply@bulgarian-youth.eu или на Facebook страницата на БМА преди крайния срок за кандидатстване.

Оригиналната обява за участие е публикувана тук. YOUTHub не носи отговорност за процеса на подбор на кандидати за участие в обмена. При допълни въпроси, моля да се обръщате към изпращащата организация.