Младежки обмен „Migration Never Stops“ в Кратово, Македония, 12-18.12.2016 г.

Bulgarian Youth Community предлага възможност на 4 младежи на възраст 18-30 години  и 1 групов лидер (18+ години) за участие в едноседмичен младежки обмен свързан с миграцията.
placeholder-1 Място: Кратово /Македония
calendar Период на провеждане: 12-18 Декември 2016 г.

Младежкият обмен е на тема “ Migration Never Stops ”, който ще бъде проведен с участието на 27 младежи от държави (България, Румъния, Литва, Германия и Македония). От България ще отпътуват 4 младежи на възраст 18-30 години и 1 групов лидер (няма възрастово ограничение за лидера).
info Повече информация за проекта може да намерите тук.
Програма на дейностите по време на проекта може да намерите тук.

Настаняването и храната, както и всички останали разходи свързани с проекта се покриват на 100% от организаторите. Пътните разходи до 80 евро се възстановяват на 100% от организаторите.
coin Такса за участие: 30 евро членски внос за изпращащата организацията. Всички останали разходи на участника са покрити на 100% от организаторите.
Участниците ще получат сертификат „YouthPass”, удостоверяващ участието им в проекта.

email-1 За да кандидатствате, попълнете формуляра и го изпратите на myhomebgparticipants@gmail.com.
clock-1 Срок за кандидатстване: 11 ноември 2016 г.

Моля да кандидатстват младежи, които са сигурни, че ще могат да участват при евентуално одобрение. Oдобрените кандидати ще получат обратен имейл до 15ти Ноември 2016г. и ще бъдат добавени в създадената фейсбук група на Младежкия обмен, която ще бъде използвана за информиране на участниците и организиране на пътуването.

Оригиналната публикация може да намерите тук. YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници.