Младежки обмен за оказването на първа помощ в Аксарай, Турция, 20-28 ноември 2016 г.

Сдружение „Професионален форум за образованието“ търси 7 ентуасиазирани младежи над 18 г.

placeholder-1 Място: Аксарай, Турция,

calendar Период на провеждане: 20 – 28 ноември 2016 г.

Темата на проекта е оказването на първа помощ, като ще се използват активно методи на неформалното образование – уъркшопи, игри, презентации, театър и други.
Участниците ще са от България, Турция, Малта и Литва.

100% от разходите за храна и настаняване се поемта от организаторите, както и 100% от пътните разходи (до 275 евро на човек).

coin Такса за участие: 20 лв.

clock-1 Срок за кандидатстване: 10 ноември 2016 г.

email За повече информация и заявка за участие, моля пишете ни на juliajurieva@yahoo.com

Оригиналната обява е публикувана тук. YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници.