Младежко обучение „The Power of Non Formal Education“ в Холандия, 23 – 28 януари 2017г.

Национална агенция Nederlands Jeugdinstituut кани 25 участници в обучение свързано с развитието и ролята на неформалното обучение на европейско и национално ниво.

Проектът е спонсориран по програма Еразъм+ и е изцяло на английски език. Поканени са да участват младежи над 18-годишна възраст.

calendar  Период на провеждане: 23 – 28 януари 2017г.

placeholder-1 Място: De Glind, Холандия

Целта на проекта е не само да запознае участниците със същността и ролята на неформалното образование, но и да ги стимулира да представят своите идеи относно бъдещото развитие на този вид образование в Европа.

info Повече информация за обучението може да откриете тук.

coin Такса за участие: все още е неизяснена, но варира от 40 до 60 евро на участник

email-1  За да кандидатствате, моля попълнете тази апликационната форма

clock Срок за кандидатстване: 25 ноември 2016г.
Избраните участници ще бъдат обявени на 13 декември 2016г.

Оригиналната обява за тази възможност е публикувана тук. YOUTHub не носи отговорност за процеса на подбор на участници.