Национален младежки семинар „Младежки компетенции – младежко овластяване“

На 1 декември 2016 г. в гр. София ще се проведе Национален младежки семинар  „Младежки компетенции – младежко овластяване“,

Събитието се организира от Асоциация за подпомагане на академичната общност, в партньорство с Асоциация „Национална младежка карта“, Младежки съвет към Американското посолство, Национален младежки форум и Министерство на младежта и спорта.

Национален младежки семинар „Младежки компетенции – младежко овластяване“ цели да събере на едно място 60 младежи от цялата страна, ресорното министерство и други заинтересовани страни. По време на срещата ще има презентации, дискусии и работа по групи. Семинарът е втора фаза от проект „Младежки компетенции – младежко овластяване“.
Проектът се провежда в три фази:
  1.  през първата фаза се проведе проучване, което изследва свободното време на млади хора, отношението им към игрите и младежките пространства.
  2.  втората фаза обхваща провеждането на НМС, представянето на проучването и събиране на мнението на участниците, което да бъде обобщено и да бъде изготвен политически документ, засягащ управлението на свободното време, компетенциите и младежкото овластяване.
  3.  последната фаза е съвместна работа на АПАО и НМФ в работна група, която да представи крайния резултат на Общо събрание на НМФ през месец декември.

checked Участници в Семинара могат да бъдат млади хора на възраст между 16 и 29 години, които са:

  • председатели, заместници или други политически отговорни лица, работещи в младежката сфера (младежки неправителствени организации, младежки политически организации, неформални обединения на млади хора, студентски и ученически съвети, и др.)
  • представители на младежки организации, отговорни за развитието на административната дейност на организациите.
  • Младежки работници, докторанти, студенти и ученици.
  • геймъри

coin Събитието е безплатно. Разходите за настаняване / на 30 ноември /, храна, работни материали и разходите за пътни в едната посока  са за сметка на организаторите!

download-1 За да кандидатствате за участие, попълнете онлайн-формуляра.

clock-1 Срок за кандидатстване:  до 17:00 часа на 18 ноември 2016 г.

 

Селекцията на участниците ще бъде проведена от организаторите на база попълнената електронна форма за участие (покриване на условията за участие и мотивацията за участие). Одобрените за участие представители ще бъдат уведомени чрез електронна поща след 21-ти ноември 2016 г.

cursor Предварителна програма на семинара може да намерите тук.

Оригиналната публикация може да намерите тук