Младежки обмен „Multitask my Multilingualism“ на о-в Крит, Гърция, 21-28 ноември

Българска младежка асоциация търси 5 участници в младежки обмен, финансиран по програма Еразъм+, който цели да промотира изучаването на чужди езици като основен обектив на Европейския съюз за младежко развитие.

calendar Дати на провеждане: 21- 28 ноември 2016г.

placeholder-1 Място: Ханя, о-в Крит, Гърция

clock Краен срок на кандидатстване: вторник, 8 ноември 2016г., 23:59ч.

Страни участници (8) : Гърция – домакин, България, Италия, Турция, Португалия, Латвия, Унгария и Швеция.

Участници от България: (5) като 4-мa ( между 15-27г ) + 1 лидер на групата 18+ без ограничение.

Основните изисквания към всеки участник е да владее английски език на поне основно разговорно ниво, както и да има интерес към темата. След успешно приключване на обмена, според регламента на Еразъм+, всеки  ще получи Европейски сертификат „Youthpass“ признаващ неговото участие и придобитите умения и компетенции.

По проекта се поемат 100% от разходите за настаняване и храна, както и 100% от транспортните разходи до 170 евро на човек.

coin Административна такса за участие: 50 евро

cursor За кандидатстваш по проекта, изпрати CV на български или английски език със снимка + мотивация, на имейл: apply@bulgarian-youth.eu. За по-добра филтрация, впишете като тема за имейл: Ханя 21-28 ноември.

Оригиналната обява за тази възможност е публикувана тук. YOUTHub не носи отговорност за процеса на подбор на участници.