Обменна програма в Сао Пауло, Бразилия

Необходимо е да имате познания по английски език, да искате преподавате езика и да работите с ученици от по-слабо развити райони в Сао Пауло.

placeholder-1 Сао Пауло, Бразилия

calendar Период на провеждане на стажа: февруари – юли 2017 г.

Целта на програмата е да предостави достъпно за местните ученици обучение по английски език. За организатора на тази програма – 4YOU2, културния обмен между учители и ученици е толкова важно, колкото развитието на знанията по езика. По тази причина всички участници са чужденци.

Допустимост на кандидатите:
  • да не сте от Бразилия
  • да сте завършили поне средно образование
  • да знаете отлично английски език
  • да бъдете свободни в периода февруари – юли 2017 г.
  • да споделяте мисията на 4YOU2 и да имате интерес към подобряване качеството на часовете по английски език в по-слабо развитите региони на Бразилия
Ползи от участието ви:
  • участието е безплатно като ще получавате месечна стипендия за издръжка на основните ви нужди
  • осигурено настаняване в приемни семейства
  • всички учатстници ще преминат едноседмично обучение за умения и техники на преподаване
  • международен стаж в подкрепяща и забавна среда
  • сертификат за участие и обучение в края на програмата.
Кандидатстване

Процесът на избор има 5 фази между анализа на кандидатурата, интервютата и теста за умения за преподаване. В случай, че покажете, че отговаряте на профила, който търсим и че притежавате уменията да свършите добре работата, екипът на 4YOU2 ще се свърже в вас да ви информира, че сте избран и ще ви даде указания за следващите стъпки.

download-1 За да канидатствате, попълнете апликационната форма. 

clock-1 Краен срок за кандидатстване: 3 декември 2016 г. 

cursor За повече информация, посетете официалния сайт на програмата.