Обучение „Greening our future“ в Сърбия, 01 – 08.12.2016 г.

Търсят се участвници за обучение на тема „Greening our future“, финансиран по програма Еразъм+.

placeholder-1 Място: Sirogojno-Zlatibor, Сърбия
calendar Период на провеждане: 01.12.2016 – 08.12.2016

Ако сте над 18 години, можете да кандидатствате! Всички разходи за храна и настаняване се поемат от организаторите. Бюджет за път 180 еuro. Работният език е английски – не е нужно да е перфектен!

Участниците ще са млади хора от Нидерландия, България, Македония,Албания, Азербайджан, Италия, Латвия, Сърбия, Румъния, Испания, Йордания, Палестина

Участниците ще обменят опит в организирането на кампании и събития. Целият курс е проектиран като взаимното обучение участниците ще могат да сравняват своите подходи и опит. Ще бъдат използвани разнообразни неформални методи на обучение.

email-1 За повече информация и заявка за участие, пишете ни на sferabulgaria@gmail.com

Оригиналната обява е публикувана тук. YOUTHub не носи отговорност за процеса на подбор на участници.