Обучение на ученици в САЩ и Великобритания за учебната 2017/2018 година

Българска асоциация по четене (БАЧ) в партньорство с ASSIST, САЩ и HMC, Великобритания обявяват ежегодния Конкурс за програмата „Обучение на ученици в САЩ и Великобритания (ASSIST, HMC, Davis)” за учебната 2017/18 година.

Желаещите да кандидатстват за програмата могат да прочетат информация и видят документите. За промени на дати и информация следете на сайта на БАЧ и ФБ страницата .

checked Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:
– да са ученици в 10 клас
– да са на възраст между 16 и 17 г. и 6 месеца към 1 септември 2017 (само за кандидатите на НМС)
– да владеят английски език
– да имат успех много добър или отличен
– да са български граждани
– да не са живели в англоезична страна за повече от 3 месеца през последните 5 години.

cursor-1 Условията за кандидатстване можете да намерите на сайта на Българска асоциация по четене.

email За въпроси пишете на bulrakonkurs@gmail.bg