Обучение за интеркултурната социална медиация в Уорчестър, Великобритания, 11-18.12

Алтернативи Интернешънъл търси двама мотивирани участници в обучение Inter – Mediate.

placeholder-1 Уорчестър, Великобритания

calendar 11 – 18 декември 2016 г.

Изпращаща организация: Алтернативи Интернешънъл

Социалната промяна винаги е била процес на провокиране на напрежение и сблъсъци на интереси. Въвеждането на нови култури, борбата с изключването на маргинализираните групи, подкрепата на комуникацията и съдействието на двете страни, които много дълго не са правили опити и не са проявявали желание да се сближат с уважение и отвореност – всички тези проблеми са стъпки от дългия и предизвикателен процес на промяната на обществото и създаването на удобно и включващо пространство  за всички хора, които искат да стана част от него. Този процес обаче не винаги е тих и мирен, а дори често създава яростни конфликти и диспути. Той изисква употребата на множество умения и компетенции, за да се фасилитират тези конфликти и да се подпомогнат и всичките в страни в достигането на решение, което ще ги доведе в посоката на провеждане на диалог, а не конфронтация.

Целите на това обучение ще послужат за развитието на умения, компетенции и отношение на обучаващите се. В рамките на обучението:

  • ще се постави важността на разкодирането на знаците на различните култури
  • ще се практикуват различни стилове на комуникация
  • ще научите повече за произхода на различните видове конфликти и възможните методи за справянето с тях
  • ще бъде обяснен Alternative Dispute Resolutions
  • ще бъдат подобрени чрез практика уменията свързани с ефективно водене на преговори и медиация със специален фокус върху социалната медиация
  • ще бъде популяризирано активното участие на младежта в гражданското общество,
  • ще бъде създадено поле за последващо взаимно съдействие и развитие на нови проекти.

Целите на обучение са също така свързани с общото подобряване на културната сензитивност на участниците и даването им на възможност да действат като активни представители на техните местни общности, фасилитатори на конфликти и медиатори.

coin Такса за участие: 50 евро към обучаващата организация.

Всички разходи за настаняване, храна и пътни се покриват от организацията. Разходите за транспорт се възстановяват до 360 евро.

download-1За да кандидатствате за участие, попълнете апликационната форма. 

clock-1 Краен срок за кандидатстване: 22 ноември 2016 г.

cursor Повече информация относно тази възможност може да намерите тук.

Източник: http://alternativiinterna.wixsite.com/ 
YOUTHub не носи отговорност за процеса на подбор на участници.