Обучение за осъзнаване на връзката на дейността на младежите с глобалните въпроси

На 10-11 декември 2016 г. в Смолян ще се проведе обучение на младежи на тема „Изграждане на базисна чувствителност за същността на глобалните въпроси и взаимосвързаността им с живота на местно ниво“.

placeholder-1 Смолян

calendar 10-11 декември 2016 г, от 10:00 часа

Цели на обучението:
1. Да насърчи процеса по осъзнаване на връзката на дейността на младежите с глобалните въпроси;
2. Да предостави подкрепа на младежите за добавяне на глобално измерение към местни дейности.

Ще присъстват обучители , които са представители на Национален Младежки Форум и Дружество за ООН в България.

coin Не се изисква такса за участие, обучението е безплатно!!!

email По въпросите, свързани с обучението, можете да се обръщате към екипа на сдружение „Млади изследователи за младежко развитие“ youngimprovers@gmail.com или на тел. +359 87 702 1288