Отворената покана за нови проекти в програмата на „Пловдив 2019“

Отворената покана за нови проекти в програмата на „Пловдив 2019“ предоставя възможност за осъществяване на културни проекти в партньорство с фондация “Пловдив 2019”. Поканата има за цел да обогати програмата, заложена в апликационната книга на Пловдив за Европейска столица на културата, с нови идеи и партньорства.

Основна концепция на програмата на ОФ „Пловдив 2019“ е създаването на разнообразен културен афиш, дългосрочното подобряване на културния климат в Пловдив, постигане на положителна промяна сред неговите жители, развиване на общуването помежду им и разширяване на културния периметър на града и на страната с отварянето й към европейската и международна сцена. Богатият спектър на тези цели определи и широката рамка на програмата. Платформите и клъстерите в нея са разработени на базата на даденостите и нуждите на града, така че да изпълнят неговия потенциал и да дадат възможност, както за национално така и за европейско измерение на културните дейности в бъдещата столица на културата.

 

Кой може да участва?

 

– Търговски дружества, кооперации  и неправителствени организации от Пловдив, страната и чужбина
– Общински и държавни институции,
– Граждански дружества по Закона за задълженията и договорите,
– Пълнолетни физически лица, упражняващи свободна професия, вписани в Регистър БУЛСТАТ (или аналогичен регистър в държавата, в която са установени).

 

clock-1 Какви са сроковете?

Крайният срок за приемане на документи е 12 декември 2016 г.

Дейностите по проекти, оценени на последната сесия се планират в бюджета на фондацията от следващата година. Началната дата на изпълнение на дейности по проектите следва да е планирана за минимум четири месеца след датата на подаване на документите.

coin Какви са финансовите рамки на програмата?

Одобрените проекти ще получат финансова подкрепа от ОФ „Пловдив 2019”, като размерът и разпределението на финансовата помощ ще се решава от експертната комисия, съобразно методиката за оценка, въз основа на предложения бюджет, неговата обоснованост, мащаба на съответния проект, досегашния опит на организацията или лицето, целевите групи, към които е насочен проектът и финансовите възможности на ОФ „Пловдив 2019”.

Основно условие към партньорите е участието със собствен принос от най-малко 30% от стойността на проекта.

За контакт и допълнителна информация:

Електронна поща за въпроси по отворената покана: opencall2019@plovdiv2019.eu

Електронна поща за изпращане на проектните документи: callnew@plovdiv2019.eu


ДОКУМЕНТИ

  1. Кандидатстване 
  2. Сключване на договор
  3. Отчет

 

Всички формуляри на английски може да изтеглите от ТУК

cursor Пълните условия и правила за кандидатстване може да намерите тук.