Подаването на документи по програма „Спорт за децата в свободното време за 2017 г.“ започна

Министерството на младежта и спорта приема проекти целящи да създадат условия и възможности за практикуване на спорт от деца в свободното им време с оглед подобряване на тяхното здраве, физическа дееспособност и спортно развитие.

clock Краен срок за подаване на документи: 10 декември 2016г., 17:30ч.
Какви са целите на проекта?

  • Осигуряване на свободен достъп до спортна база, безплатни занимания и квалифицирани спортни специалисти на децата, желаещи да спортуват.
  • Придобиване на знания, умения и навици за практикуване на предпочитан вид спорт.
  • Разширяване на обхвата и създаване на мотивация на децата за участие в спортни занимания с оглед подобряване физическата им дееспособност, разнообразяване и пълноценно използване на свободното им време чрез здравословна двигателна активност.
  • Предизвикване на интерес в децата за системни занимания със спорт и предоставяне на възможност на треньори в СК за селекция на деца с перспективи за спортно развитие.
  • Осигуряване участието на спортни специалисти, предоставяне на възможност за тяхната професионална и трудова реализация.
  • Популяризиране сред децата на атрактивни и модерни спортове, които не са включени в учебните програми по физическо възпитание и спорт.
  • Използване възможностите на спорта като превенция срещу заболяванията, наднорменото тегло, гръбначните изкривявания, нетолерантността, насилието, употребата на цигари, алкохол и наркотици.
  • Формиране и развитие на социални качества в децата – умения за работа в екип, толерантност, лидерство, дисциплина, увереност, спазване на правилата и на принципите на честна игра – „Феър плей”.
  • Популяризиране на ползата за децата от спорта и здравословната физическа активност при реализиране на проектите по Програмата.

info Цялата информация за преоцеса на кандидатстване, условията и изискванията можете да намерите тук.

Оригиналната обява за тази възможност е публикувана тук. YOUTHub не носи отговорност за процеса на подбор на участници.